گروه مهندسین اندیشه

گروه مهندسین اندیشه (andisheh engineers group) یک شرکت ساختمانی خانوادگی است که مجری ساخت و ساز آن آقایان کیوان اندیشه و امید اندیشه و پدرشان است این گروه ساختمانی با بیش از یک دهه سابقه درخشان در ساخت ساختمانهای لوکس و مدرن در منطقه زعفرانیه تهران تعدادی از پروژه های تکمیل شده و در دست احداث خویش را به شرح زیر معرفی می نماید:

  •  مجتمع مسکونی تچر یک (ولنجک)
  •  مجتمع مسکونی تچر دو (زنبق)
  •  مجتمع مسکونی تچر  سه (پسیان)
  •  برج باغ تِچر چهار (ولنجک)
  • مجتمع مسکونی تچر پنج (سنگر)
  • مجتمع مسکونی تچر شش (دهقان)
  • مجتمع مسکونی تچر هفت (ماکویی پور)
  • مجتمع مسکونی تچر هشت (باعستان دو)
  • برج باغ تچر نه (پرزین بغدادی)