09127330080 Mobile Phone

09127330080   WhatsApp

تخلیه فوری ملک مورد اجاره

برای تخلیه فوری ملک به شرایط زیرتوجه کنید:
 

قرارداد اجاره غیررسمی (یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرارداد توسط موجر و مستاجر روی یک

برگ کاغذ یا توسط دفاتر آژانس املاک (بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد ، در این صورت فرقی نمی کن د، اما حتماً باید در

انتهای آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشند.

۱- مدت اجاره منقضی شده باشد.

۲- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره ، خودداری کند.

۳- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.

۴- یا از محل مورد اجاره استفاده غیرمشروع کرده باشد.

و یا به هر علت دیگر…

در این صورت موجر می تواند دادخواست خود را به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک ارایه دهد و خواسته ی خود را دستور

تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادرمی شود.

شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند ، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت ۲۰ روز حق تجدید نظر خواهی

اعتراض ایجاد می شود.

و پس از طی مدت طولانی ، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند و در اجراییه

باز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود.

چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *