معاملات ملک و ساختمان به صورت وکالتی دو حالت دارد حالت اول اینست که قصد داریم ملکی را از کسی که دارای وکالتنامه

است بخریم و حالت دوم آن است که قصد داریم به جای انتقال قطعی ملک،آن را به صورت وکالت بلاعزل خریداری کنیم. از نظر

قوانین حقوقی هر یک ازحالت های یاد شده  از یکدیگر کاملا” متفاوت بوده و باید هر یک را جداگانه بررسی کرد.

در مورد خرید ملکی که اسناد وکالتی داردباید به این نکته ها توجه کرد:

صحت وکالتنامه را باید ازدفترخانه صادر کننده استعلام کرد. بنابراین پیش ازانجام شدن معامله و پرداخت هرگونه وجه برای

استعلام صحت وکالتنامه به صورت کتبی اقدام کنید. وکالتنامه بدون محدودیت زمانی بوده وبه صورت روزانه ، هفتگی و یا

ماهانه صادرنشده باشد. وکالتنامه بایستی به طوردقیق درمورد موضوع مورد معامله باشد ازانجام دادن معامله با وکالتنامه های

کلی،که معمولاً درباره اموال منقول و غیرمنقول موکل صادر می شود جداً پرهیز کنید. اگر موکلان چند نفرند یعنی وراث یا شریک

هستند ازانجام دادن معامله خودداری کنید. در مورد املاک دررهن بانک ها به ویژه  بانک مسکن،سعی شود درکوتاه ترین زمان

ممکن صلح انجام و سند به صورت رسمی منتقل شود. درصورتی که وکالتنامه تفویض شده است (وکالتنامه از روی وکالتنامه

دیگری صادرشده باشد)  به متن سند دقت شود تا اختیارات موکل به طور کامل منتقل شده باشد.

در مورد خرید ملک به صورت وکالتی دانستن موارد زیر ضروری است :

از خرید ملک های نوساز،به دلیل اینکه عموماً بدهی مالیاتی سنگینی دارند خودداری  کنید. به جز مواردی که به دلیل نداشتن

زمان کافی،ناچاربه انتقال فوری ملک به صورت وکالتی می شوید،سند ملک را به صورت قطعی انتقال دهید. از آن جا که با

خرید ملک به صورت وکالتی خود را ازحقوقی همچون ،استعلام ثبت،مفاصا حساب دارایی و مفاصا حساب شهرداری و …

محروم می کنی ، بنابراین چنانچه از میزان بدهی و تعهدات فروشنده اطمینان ندارید و یا تضمین کافی برای پرداخت وجوه این

امور در نظر نگرفته اید از انجام دادن معامله خودداری کنید. همچنین از خریدن ملکی که دارای وام مشارکت درساخت بوده و

تسویه نشده است به صورت وکالتی پرهیز کنید.

مطالب مرنبط: چگونه ملک مشاع را بفروشیم؟

شما میتوانید ما را در صفحات اجتماعی facebook و instagram دنبال نمایید.