شناسایی مالک و فروشنده حقیقی:

امضا کنندگان قرارداد باید دارای صلاحیت قانونی جهت انجام معاملات املاک باشند. اگر به جای هریک از طرفین معامله

شخص دیگری به عنوان وکیل یا قیم ، قولنامه را امضا میکند باید مدارک شناسایی و وکالت نامه قانونی وی بررسی شود.

همچنین اطلاعات فروشنده و مالک اصلی با مدارک صاحب سند مطابقت داده شود. نکته مهم دیگر ممنوع المعامله نبودن

طرفین معامله است. به عنوان مثال فرد ورشکسته از نظر قانون امکان شرکت در هیچ معامله ای را ندارد.

نکته:  به منظور بررسی این موضوع میتوانید از اداره سرپرستی محجوران پیگیری و استعلام نمایید.

 بررسی وضعیت سند ملک:

اسناد ملکی دارای اقسام متفاوت با قوانین ثبتی مختص به خود هستند . لذا خریدار یا مستاجر پیش از عقد قرارداد باید

از نوع و وضعیت سند آگاه شود. اگر نکته مبهمی در مورد وضعیت سند مالکیت مشاهده میشود میتوان با استفاده از

کد رهگیری املاک ، از طریق سامانه دفتر اسناد و املاک کشور، استعلامات لازم را به عمل آورد.

عدم پرداخت یکجای کل مبلغ معامله:

نکته مهم دیگر اینکه هرگز تا زمان تحویل گرفتن کامل ملک ، وجه کامل را به فروشنده یا موجر پرداخت نکنید !  تحویل

کامل ملک نه تنها به شکل دریافت فیزیکی محل بلکه پس از انتقالات ثبتی سند است. به فروشندگان توصیه میشود ، اگر

کل مبلغ معامله را قبل از تحویل ملک دریافت نکرده اند  ،  باقیمانده پول را از نظر مقدار و زمان دقیق پرداخت با شرطی

مبنی بر فسخ یک طرفه قرارداد ( در صورت عدم محقق شدن آن ) در قرارداد درج نمایند تا خریدار یا مستاجر هم به شکل

متقابل مکلف به پرداخت مبلغ باقیمانده در موعد مقرر شود.

تعیین شرایطی جهت فسخ قرارداد ملکی:

از آنجا که امکان بروز بسیاری از اختلافات آتی در معاملات املاک وجود دارد ، بهتر است جهت پیشگری از دردسرهای بعدی ،

شرایطی بر فسخ را برای هر کدام از آنها تعیین و به شکل کتبی در قولنامه وارد شود.

تاکید بر تنظیم و ثبت سند رسمی ملک:

از دیگر نکات مهم معاملات املاک به منظور آنکه نه خریدار و نه فروشنده دچار دعاوی حقوقی و ثبتی نشوند ، لازم هست

که هر نوع تنظیم سند یا انتقال آن در دفتر اسناد رسمی و سامانه ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد.

نکته : در معاملات املاک استیجاری اگر قولنامه توسط مشاورین املاک تنظیم میشود ، حتما بر دریافت کد رهگیری املاک

در زمان تنظیم قرارداد در معاملات املاک تاکید شود.

 تنظیم قانونی قرارداد معاملات املاک:

جهت شرکت در معاملات املاک با قرارداد غیر رسمی آنست که معامله باید نزد بنگاه دارای مجوز کسب اتحادیه املاک انجام

گرفته و بلافاصله، کد رهگیری و هولوگرام دریافت نمایند. اگر قرارداد رسمی در دفتر اسناد یا سایر مراجع قانونی توسط مامور

فاقد صلاحیت تنظیم یا ثبت شود ، نوع آن غیر رسمی و عادی تلقی میشود.

مطالب مرنبط: چگونه ملک مشاع را بفروشیم؟

شما میتوانید ما را در صفحات اجتماعی facebook و instagram دنبال نمایید.