طبق گزارشات به دست آمده سمیرا مقدسی، وکیل دادگستری عنوان کرد: سرپرستان خانوارهای تک‌نفره و بیشتر مکلفند

اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان)‌ حداکثر ظرف مدت دوماه را در سامانه  amlak.mrud.ir

 ثبت کنند.

وی اظهار کرد: در صورت نبودن اطلاعات ملکی در این سامانه، حتی اگر فقط دارای یک ملک هم باشند، مشمول مالیات بر

خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز خالی است، می‌شوند هچنین وزارت نیرو نیز مکلف است تعرفه برق شمارشگر( کنتور) هایی

که ساکنان آنها در سامانه املاک و اسکان کشور خود اظهار ی نکرده اند را در بالاترین پلکان قیمتی محاسبه کند.

وی ادامه داد: ثبت نکردن در سامانه جامع املاک و اسکان، جرایم سنگینی دیگری از جمله قطع یارانه‌ها و خدمات بانکی

مانند افتتاح حساب و صدور دسته چک ، برخی از خدمات عمومی کشور مانند ارسال اسناد و مدارک مانند اخطاریه و

ابلاغیه، گذرنامه، ثبت نام مدارس، تعویض پلاک خودرو و… را نیز به دنبال دارد.

مقدسی بابیان اینکه سرپرستان خانوار می‌توانند دو واحد مسکونی خالی از سکنه در دو شهر متفاوت (در شهر محل سکونت

و شهری دیگر) داشته باشند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشوند، افزود: اگر فرد ساکن تهران است و یک واحد مسکونی

خالی از سکنه در تهران داشته باشد مشمول مالیات نمی شود.

وی خاطر نشان کرد: مالکان حقیقی واحد خالی در سال اول شش برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر ارزش اجاره

سالانه مشمول مالیات می‌شوند؛ مثلا اگر ارزش اجاره سالانه یک ملک ۱۰ میلیون تومان است سال اول ۶۰ میلیون تومان

مالیات و سال دوم ۱۲۰ میلیون تومان مالیات تعلق می گیرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: از محاسن این قانون می‌توان به این اشاره کرد که مالیات برای واحدهای مسکونی که

مالکان حقوقی ( بانک ها، شرکت ها و..) دارند دو برابر افراد حقیقی است و اخد مالیات در سال اول برای آنها  ۱۲ برابر

اجاره آن است.

وی افزود: اشخاص مشمول مالیات، مکلفند مبالغ مذکور را تا یک ماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند

و در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود.