گروه مهندسی و معماری کمالی

Kamali Engineering and Architecture Group

گروه مهندسی و معماری کمالی برای مشتریان خاص و با نگاهی متفاوت بر فضای حاکم در معماری مسکن شناخته می شودحاصل نزدیک به نیم قرن تجربه در طراحی و اجرای ساختمان های لوکس و صاحب نام در منطقه یک شهر تهران می باشد. بی شک آرمان و سیاست گذاری اصلی این شرکت جامع و تخصص در حوزه ساختمان، خلق آثار معماری فاخر و ماندگار با بالاترین سطح ساختارگرای طراحی و اجرا در حوزه های مختلف کیفی و کمی برای پدید آوردن یک اثر معماری همخوان با نیازهای خود و نمادی همیشگی و با ارزشی افزوده، برای شمال شهر تهران بوده است. بنابراین با این نگاه هویت آفرین، آرمان گرا و ایده آلیسیم مدرن، امروز می توانیم قدرتمندانه و با پشتوانه نیم قرن تجربه هنرمندانه در طراحی و ساخت بگوییم که سخت گیری ها، ناتوانی ها و محدودیت ها برای متخصصین ما فاقد معنی و ارزش هستند و شعار همیشگی ما: “ خلـق و اجرای فضـای معمـارانه برای هر نوع سلیقه و تفکری است ”

(صاحب امتیاز داریوش و کوروش کمالی زمینه ی کاری طراح داخلی ، معمار )