کدام سرمایه‌گذاری منطقی‌تر است؟

من باید بین یک خانه به روز شده در یک محله قدیمی یا یک خانه جدیدتر در یک محله مدرن تر یکی را انتخاب کنم. خانه در محله قدیمی‌تر تقریباً هر آنچه را که می‌خواهم دارد و بسیار بزرگ‌تر است، اما کدام سرمایه‌گذاری منطقی‌تر است؟ اگر هدف شما خرید خانه با ارزش فروش مجدد آن […]

هنگام خرید یک خانه جدید، به دنبال چه ارتقایی باشیم؟

هنگام خرید یک خانه جدید، به دنبال چه ارتقایی باشیم؟ چه چیزی بیشترین ارزش را دارد؟ آیا ما مقدار زیادی را ارتقا می دهیم؟ متراژ مربع بیشتری در خانه انتخاب کنید؟ یک اتاق خواب اضافی اضافه کنید؟ و غیره خیلی چیزها به دلیل خرید خانه بستگی دارد. آیا آن را بیشتر به عنوان خانه می […]