Juliet Mansion 1

Juliet Mansion 1

عمارت ژولیت

این برج باغ مسکونی در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع با زیر بنای ۷۰۰۰ متر مربع در منطقه ی زعفرانیه (تهران) در حال احداث می باشد.

این مجتمع در ۱۵ طبقه ( ۱۰طبقه روی همکف و ۵ طبقه زیرزمین) شامل ۱۰ واحد آپارتمان مسکونی در متراژهای ۴۲۰، ۴۷۰ و ۱۰۰۰ متری و ۴۰ واحد پارکینگ می باشد.

Hyatt کامرانیه

Hyatt کامرانیه کاردان پور طراح محمدرضا ابراهیم زاده

حیات کامرانیه

این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت ۱۵۰۰متر مربع با زیربنای ۱۱۰۰۰متر مربع در منطقه کامرانیه شمالی واقع شده است. این مجتمع در ۱۲ طبقه که ۷طبقه آن مسکونی روی همکف و ۴ طبقه زیر زمین شامل ۱۹ واحد مسکونی با متراژهای ۲۰۰ -۳۰۰ – ۴۰۰ متر مربع و همچنین ۷۵ واحد پارکینگ می باشد.

Hyatt بوکان

Hyatt بوکان

حیات بوکان:

مجتمع مسکونی Hyatt بوکان در زمینی به مساحت ۸۰۰ متر مربع و با زیر بنای کل ۶۰۰۰ متر مربع در منطقه بوکان نیاوران احداث گردیده است. این مجتمع در ۱۵ طبقه که ۹ طبقه آن مسکونی و ۴ طبقه زیر زمین شامل ۹ واحد آپارتمان مسکونی ۳۷۵ متر مربع و ۳۰ واحد پارکینگ می باشد