روزهای کاری 09:00 20:00

Park Prime

park prime

پارک پرایم

این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت  ۳۰۶۸ متر مربع با زیر بنای کل ۲۰۴۹۲متر مربع در منطقه شمیران تهران احداث گردیده است.

تعداد کل طبقان مجتمع  ۱۴طبقه
۱۰طبقه مسکونی
۳ طبقه زیر زمین
شامل ۸۰واحد آپارتمان مسکونی
۱۸۰ واحد پارکینگ