روزهای کاری 09:00 20:00

Chahar Bagh

Chahar Bagh Residential Towers

این ساختمان در زمینی به مساحت ۱۳۵۸۰ مترمربع با زیر بنای کل ۱۵۴۶۱۰ مترمربع در منطقه سهیل شمیران در حال احداث می باشد.

این مجتمع در ۱۹طبقه ( ۱۱ طبقه مسکونی و ۸ طبقه زیرزمین) در چهار بلوک مجزا ( برج باغ جهان نما، برج باغ ماهان، برج باغ گلستان، برج باغ دلگشا) و چهار طبقه پارکینگ می باشد.