روزهای کاری 09:00 20:00

Kourosh Tower

Kourosh Tower

برج های دوقلو کوروش در منطقه اوین و درکه توسط گروه ساختمانی و سرمایه گذاری لوتوس احداث گردیده است.

این ساختمان ۱۸ طبقه دارد که ۱۳ طبقه آن مسکونی(مجموعاً ۱۳۴ واحد) و ۵ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود.