اداری

اداری موقعیت اداری، واحد، مجتمع، ساختمان، دفتر کار، سند اداری.

بر اساس:  

Taban

Taban
موجود
- آپارتمان, اداری, اداری تجاری, تجاری, ساختمان یکجا, مستقلات

Taban

جزئیات بیشتر
اداری 2400 / تجاری 700 متر مربع 72 پارکینگ