اداری

اداری موقعیت اداری، واحد، مجتمع، ساختمان، دفتر کار، سند اداری.

بر اساس:  

آصف

آصف کیایی 2
موجود
- آپارتمان, اداری, اداری تجاری, تجاری, پیش فروش

آصف

جزئیات بیشتر
100 / 380 متر مربع

رویال ونک

رویال ونک
موجود
- آپارتمان, اداری, ساختمان یکجا, مستقلات

رویال ونک

جزئیات بیشتر
57 / 66 / 70 /  72 / 128 / 130 / 180  / 238 / 378 / 1038 / 1069 متر مربع

قیطریه

قیطریه
موجود
- آپارتمان, اداری, اداری تجاری, تجاری, ساختمان یکجا, مستقلات

قیطریه

جزئیات بیشتر
1960 اداری 359 تجاری متر مربع 22 پارکینگ