روزهای کاری 09:00 20:00

Avangard

Avangard Residence

برج آوانگارد

Avangard Residence

مشخصات پروژه
تعداد طبقات ۱۵ طبقه
نوع ساختمانت مسکونی