روزهای کاری 09:00 20:00

Bahar Residence

Bahar Residence

مجتمع مسکونی بهار

این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت  ۲۳۰۰ متر مربع با زیر بنای کل ۱۰۰۰۰ متر مربع در منطقه زعفرانیه تهران احداث گردیده است.

این مجتمع در ۱۵ طبقه ( ۹ طبقه مسکونی و ۵ طبقه زیر زمین ) شامل ۳۶ واحد آپارتمان مسکونی (۱۵۷، ۱۸۰، ۲۲۰، ۲۵۰، ۲۷۰، ۳۴۰، ۴۱۰، ۵۰۰و ۶۰۰ مترمربع) و ۱۰۰ واحد پارکینگ می باشد.

Bahar Tower

برج بهار

برج باغ بهار
این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت ۳۱۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۱۱۰۰۰ متر مربع در خیابان اندرزگو (تھران) احداث گردیده است.

این مجتمع در ۱۵ طبقه ( ۱۰ طبقه مسکونی روی ھمکف و ۴ طبقه زیر زمین ) شامل ۶۴ واحد آپارتمان مسکونی در متراژھای ۱۳۰ ،۱۸۰و ۲۰۰ متری و دارای ۱۲۹ واحد پارکینگ می باشد