روزهای کاری 09:00 20:00

Tandis Arghavan

Tandis Arghavan

ارغوان: این برج باغ مسکونی از زمره نخستین پروژه های ساختمان مسکونی مدرن سازنده آقای مهندس بهاری می باشد که در منطقه زعفرانیه با دسترسی مناسب به بزرگراه چمران و مدرس ، توسط گروه ساختمانی  مهندس بهاری طراحی و اجرا شده است.