09127330080 Mobile Phone

09127330080   WhatsApp

No3 Afshar

No3 Afshar

افشار پلاک ۳

این ساختمان در زمینی به مساحت ۷۰۰ مترمربع با زیر بنای کل ۳۶۰۰ مترمربع در منطقه زعفرانیه تهران احداث گردیده است. این مجتمع در ۱۰طبقه (۶ طبقه مسکونی و ۴ طبقه زیر زمین) شامل ۸ واحد آپارتمان مسکونی (۳۷۰، ۲۰۰و ۱۶۰ مترمربع) و ۵۴ واحد پارکینگ می باشد.