روزهای کاری 09:00 20:00

Bagh e Mehr

Bagh e Mehr

Bagh e Mehr                  باغ مهر این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت  ۲۵۳۳متر مربع با زیر بنای کل ۱۰۲۶۰متر مربع در منطقه فرشته تهران احداث گردیده است. این مجتمع در ۹طبقه ( ۶طبقه مسکونی و ۳طبقه زیر زمین ) شامل ۱۷واحد آپارتمان مسکونی (۲۱۲، ۲۶۵، ۲۸۱، ۳۳۱، […]