روزهای کاری 09:00 20:00

برج افرا

برج افرا

برج افرا

Afra Tower

این برج مسکونی ۲۸ طبقه در منطقه الهیه تهران، در زمینی به مساحت ۴۷۰۷ مترمربع احداث گردیده است.

مشخصات ساختمان:

سازنده: داریوش افراشته
آرشیتکت  فرزاد دلیری

متراژ زمین: ۴۷۰۷ متر
تاریخ شروع: ۱۳۷۶
تاریخ اتمام: ۱۳۸۵
متراژ واحدها: ۲۲۰ / ۳۰۰ /  ۳۳۵ /  ۶۵۰
متراژ پنت هاوس:    ۱۱۰۰
تعداد کل طبقات ۲۸
۴ طبقات مشاعات ۴