آصف

آصف کیایی 2

آصف پلاک ۷۹

مشخصات پروژه
نوع ساختمان اداری تجاری
تعداد کل طبقات ۸
تعداد طبقات مسکونی ۵
تعداد طبقات مشاعات ۳
تعداد واحدها ۱۰
تعداد واحد در طبقات ۲
تعداد پارکینگ ۳۰
متراژ زمین ۴۴۶
متراژ کل زیر بنا ۳۲۴۷
متراژ بنای مفید ۱۲۴۸
متراژ مشاعات ۱۱۰۰

سالوک ۶

سالوک 6

سالوک:

مشخصات پروژه مجتمع مسکونی سالوک ۶
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۰
تعداد طبقات مسکونی ۶
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۱۸
تعداد واحد در طبقات ۳
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۸۵۰
متراژ کل زیر بنا ۵۵۰۰
متراژ بنای مفید ۳۵۰۰
متراژ مشاعات ۲۰۰۰
سازنده گروه مهندسی سالوک آقای نجاتی و درخشانی

ھیترا

هیترا

ھیترا

مجتمع تجاری، اداری ھیترا در زمینی به مساحت ۷۰۰ متر مربع، با زیر بنای ۵۵۲۶ متر مربع در ۱۲ طبقه (۷ طبقه روی ھمکف و ۴ طبقه زیرزمین) شامل ۵ واحد تجاری به منراژ ۱۷۰ / ۱۸۰ / ۲۳۰ / ۲۵۰ / ۳۰۰ و ۱۵ واحد اداری (۱۲۰ / ۱۳۰ / ۱۷۰ متر مربع) و ۴۰ واحد پارکینگ در منطقه ولنجک، استان تھران در حال احداث می باشد.