روزهای کاری 09:00 20:00

پارسا

پارسا

مجتمع مسکونی پارسا:

مشخصات پروژه مجتمع مسکونی
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۴
تعداد طبقات مسکونی ۱۰
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۱۰
تعداد واحد در طبقات ۱
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۱۰۰۰
متراژ کل زیر بنا ۶۰۰۰
متراژ بنای مفید ۳۵۰۰
متراژ مشاعات ۲۵۰۰
سازنده