روزهای کاری 09:00 20:00

آلبا

آلبا رزیدنس

آلبا رزیدنس

مشخصات پروژه
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۱
تعداد طبقات مسکونی ۷
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۱۳
تعداد واحد در طبقات ۲   ۱
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۱۰۰۰
متراژ کل زیر بنا ۱۰۰۰۰
متراژ بنای مفید ۶۰۰۰
متراژ مشاعات ۴۰۰۰