روزهای کاری 09:00 20:00

تیفانی

تیفانی

مجتمع مسکونی تیفانی

مشخصات پروژه برج تیفانی
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۳
تعداد طبقات مسکونی ۱۰
تعداد طبقات مشاعات ۳
تعداد واحدها ۱۷
تعداد واحد در طبقات ۲     ۱
تعداد پارکینگ ۵۰
متراژ زمین ۱۵۰۰
متراژ کل زیر بنا ۸۰۰۰
متراژ بنای مفید ۵۰۰۰
متراژ مشاعات ۳۰۰۰