شیرین سنتر

شیرین سنتر

مجتمع اداری شیرین

مجتمع تجاری، اداری شیرین سنتر در زمینی به مساحت ۱۵۴۷ متر مربع، با زیر بنای ۱۳۷۴۵ متر مربع در ۱۵ طبقه (۸ طبقه روی ھمکف و ۶ طبقه زیرزمین) شامل ۳ واحد تجاری ( ۱۱۰ الی ۳۰۰ متر مربع)، ۲۹ واحد اداری (۱۲۵ الی ۲۴۷ متر مربع) و ۲۴۰ واحد پارکینگ در فرشته ، تھران احداث گردیه است.

Park Terrace 2

پارک تراس 2

پارک تراس رزیدنس:

مشخصات پروژه
نوع ساختمان مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۱
تعداد طبقات مسکونی ۶
تعداد طبقات مشاعات ۵
تعداد واحدها ۲۰
تعداد واحد در طبقات ۳ / ۱
تعداد پارکینگ ۳۰
متراژ زمین ۹۲۸٫۸۴
متراژ کل زیر بنا ۶۶۳۳٫۵۹
متراژ بنای مفید ۳۱۰۰
متراژ مشاعات ۳۵۰۰

Xperial Nastaran

Xperial Nastaran

اکسپریال نسترن

Xperial Nastaran Residential Complex

مشخصات پروژه مسکونی 
نوع ساختمان مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۸
تعداد طبقات مسکونی ۱۲
تعداد طبقات مشاعات ۶
تعداد واحدها ۲۴
تعداد واحد در طبقات ۲ / تک واحدی
تعداد پارکینگ ۱۰۵
متراژ زمین ۲۶۱۴
متراژ کل زیر بنا ۲۰۰۰۰
متراژ بنای مفید ۱۰۰۰۰
متراژ مشاعات ۷۰۰۰
سازنده  (گروه تیبا)  .Teeba Group Co
آرشیتکت حسین محمودی

Gohar Kamran

گوهر کامران

مجتمع مسکونی گوهر کامران:

مشخصات پروژه 
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۴
تعداد طبقات مسکونی ۱۰
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۱۰
تعداد واحد در طبقات ۱
تعداد پارکینگ ۵۰