روزهای کاری 09:00 20:00

Residential No13

Residential No13

ششم ولنجک پلاک۱۳

این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت  ۱۲۴۲متر مربع با زیر بنای کل ۷۰۹۲متر مربع در منطقه ولنجک تهران احداث گردیده است.