روزهای کاری 09:00 20:00

شنبه تا پنجشنبه

Roseta Park

Roseta Park Residence

این مجتمع مسکونی با طراحی و معماری کلاسیک آرشیتکت رضا داوودی و ساخت مهندس مهدی کاظمی در منطقه نیاوران نخجوان احداث گردیده است، این مجتمع بصورت برج باغ در زمین سه نبش با مساحت ۵٠٠٠ مترمربع که ٢۵٠٠ متر آن باغ می باشد. این پروژه ٢٢ طبقه دارای واحدهای ٣۵٠ و ٧٠٠ متری می باشد.