روزهای کاری 09:00 20:00

سالوک ۶

سالوک 6

سالوک:

مشخصات پروژه مجتمع مسکونی سالوک ۶
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۰
تعداد طبقات مسکونی ۶
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۱۸
تعداد واحد در طبقات ۳
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۸۵۰
متراژ کل زیر بنا ۵۵۰۰
متراژ بنای مفید ۳۵۰۰
متراژ مشاعات ۲۰۰۰
سازنده گروه مهندسی سالوک آقای نجاتی و درخشانی