روزهای کاری 09:00 20:00

Symphony

Symphony Residence

این برج باغ مسکونی در منطقه افسر الهیه تهران واقع شده و طراحی و ساخت آن توسط جناب مهندس حامد زرکش احداث گردیده است.