روزهای کاری 09:00 20:00

Oxygen

Oxygen

مجتمع مسکونی اکسیژن

مجتمع اکسیژن مساحت زمین: ۲۶۲۰متر مربع، زیربنا: ۲۲۰۳۶ متر مربع، تعداد طبقات: ۹ تعداد پارکینگ ۱۱۸ و تعداد ۳۷ واحد مسکونی

Chahar Bagh

Chahar Bagh Residential Towers

این ساختمان در زمینی به مساحت ۱۳۵۸۰ مترمربع با زیر بنای کل ۱۵۴۶۱۰ مترمربع در منطقه سهیل شمیران در حال احداث می باشد.

این مجتمع در ۱۹طبقه ( ۱۱ طبقه مسکونی و ۸ طبقه زیرزمین) در چهار بلوک مجزا ( برج باغ جهان نما، برج باغ ماهان، برج باغ گلستان، برج باغ دلگشا) و چهار طبقه پارکینگ می باشد.