روزهای کاری 09:00 20:00

کوروش

کوروش

مجتمع کوروش

برج باغ کوروش در منطقه الهیه تهران ساخته شده است.

این ساختمان ۱۴ طبقه دارد که ۹ طبقه آن مسکونی(مجموعا ۱۸واحد) و ۴ طبقه آن مختص مشاعات خواهد بود.

واحدهای ساختمان  متراژهایی برابر با ۳۴۲ و ۶۷۰ متر مربع دارند.

مشخصات:

سازنده: عامری فر
آرشیتکت: فرزاد دلیری

نوع معماری: کلاسیک
نما: کلاسیک
کاربری: مسکونی
زمین احداثی: ۱۰۴۰متر
تعداد واحدهای مسکونی: ۱۸
کل طبقات: ۱۳
طبقات مسکونی: ۹
طبقات مشاعات: ۴
تعداد پارکینگ: ۳۶
تعداد واحد در هر طبقه: دو واحدی
متراژ واحدها: ۳۴۲ و ۶۷۰ متر