روزهای کاری 09:00 20:00

عمارت مرجان

عمارت مرجان

عمارت مرجان

Marjan Residence

مشخصات پروژه 
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۴
تعداد طبقات مسکونی ۱۰
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۱۸
تعداد واحد در طبقات ۲  /  ۱
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۸۴۰
متراژ کل زیر بنا ۸۰۰۰
متراژ بنای مفید ۵۰۰۰
متراژ مشاعات ۳۰۰۰