روزهای کاری 09:00 20:00

Farmehr

Farmehr Residence

این ساختمان در زمینی به مساحت ۲۰۱۸ متر مربع با زیر بنای کل ۱۲۸۸۶ متر مربع در منطقه دربند تهران احداث گردیده است.

این مجتمع در ۱۵طبقه ( ۹ طبقه مسکونی و ۶ طبقه زیر زمین ) شامل ۶۰واحد آپارتمان مسکونی (۷۵ الی ۹۰ متر و ۱۱۶ الی ۱۸۰ متر و یک واحد پنت هاوس ۳۶۵متری) و ۱۲۰ واحد پارکینگ می باشد.