09127330080 Mobile Phone

09127330080   WhatsApp

Farmehr

Farmehr Residence

این ساختمان در زمینی به مساحت ۲۰۱۸ متر مربع با زیر بنای کل ۱۲۸۸۶ متر مربع در منطقه دربند تهران احداث گردیده است.

این مجتمع در ۱۵طبقه ( ۹ طبقه مسکونی و ۶ طبقه زیر زمین ) شامل ۶۰واحد آپارتمان مسکونی (۷۵ الی ۹۰ متر و ۱۱۶ الی ۱۸۰ متر و یک واحد پنت هاوس ۳۶۵متری) و ۱۲۰ واحد پارکینگ می باشد.