روزهای کاری 09:00 20:00

عرش الهیه

عرش الهیه

عرش الهیه

برج عرش الهیه

مشخصات پروژه مجتمع مسکونی
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۵
تعداد طبقات مسکونی ۱۱
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۲۵
تعداد واحد در طبقات ۴    ۲     ۱
تعداد پارکینگ ۸۰
متراژ زمین ۲۴۰۰
متراژ کل زیر بنا ۱۵۰۰۰
متراژ بنای مفید ۱۱۰۰۰
متراژ مشاعات ۴۰۰۰
سازنده فیروزی
آرشیتکت  فرزاد دلیری
معماری مدرن
متراژ  لابی