روزهای کاری 09:00 20:00

Bagh e Mehr

Bagh e Mehr

Bagh e Mehr                  باغ مهر این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت  ۲۵۳۳متر مربع با زیر بنای کل ۱۰۲۶۰متر مربع در منطقه فرشته تهران احداث گردیده است. این مجتمع در ۹طبقه ( ۶طبقه مسکونی و ۳طبقه زیر زمین ) شامل ۱۷واحد آپارتمان مسکونی (۲۱۲، ۲۶۵، ۲۸۱، ۳۳۱، […]

Rolex Tower

Rolex Tower

رولکس تاور :

این برج باغ مسکونی در زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر مربع با زیر بنای کل ۲۵۰۰۰متر مربع در منطقه کاشانک تهران احداث گردیده است. این مجتمع در ۱۷طبقه ( ۱۱ طبقه مسکونی و ۶ طبقه زیر زمین ) شامل ۵۴ واحد آپارتمان مسکونی (۱۳۰ – ۱۸۵ – ۲۳۵ – ۲۶۵ – ۳۰۵ – ۸۰۰ متر مربع) و ۱۵۶ واحد پارکینگ می باشد.