روزهای کاری 09:00 20:00

شنبه تا پنجشنبه

ماکویی پور

ماکویی پور

برج ماکویی پور

مشخصات پروژه
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۲۱
تعداد طبقات مسکونی ۱۴
تعداد طبقات مشاعات ۷
تعداد واحدها ۲۸
تعداد واحد در طبقات ۱
تعداد پارکینگ ۱۱۲
متراژ زمین ۲۴۵۰
متراژ کل زیر بنا ۲۱۰۰۰
متراژ بنای مفید ۱۱۰۰۰
متراژ مشاعات ۱۰۰۰۰

پردیس

پردیس زعفرانیه

پردیس زعفرانیه

مشخصات پروژه
نوع ساختمان مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۱
تعداد طبقات مسکونی ۸
تعداد طبقات مشاعات ۳
تعداد واحدها ۲۲
تعداد واحد در طبقات ۳
تعداد پارکینگ ۴۴
متراژ زمین ۲۰۰۰
متراژ کل زیر بنا ۷۰۰۰
متراژ بنای مفید ۵۰۰۰
متراژ مشاعات ۲۰۰۰

میرتقوی ۸

میرتقوی 8

میرتقوی پلاک ۸

مشخصات پروژه مجتمع مسکونی میرتقوی ۸
نوع ساختمان مجتمع مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۲
تعداد طبقات مسکونی ۸
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۱۶
تعداد واحد در طبقات ۲
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۱۰۰۰
متراژ کل زیر بنا ۴۵۰۰
متراژ بنای مفید ۲۵۰۰
متراژ مشاعات ۲۰۰۰

سالوک ۶

سالوک 6

سالوک:

مشخصات پروژه مجتمع مسکونی سالوک ۶
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۰
تعداد طبقات مسکونی ۶
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۱۸
تعداد واحد در طبقات ۳
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۸۵۰
متراژ کل زیر بنا ۵۵۰۰
متراژ بنای مفید ۳۵۰۰
متراژ مشاعات ۲۰۰۰
سازنده گروه مهندسی سالوک آقای نجاتی و درخشانی