09127330080 Mobile Phone

09127330080   WhatsApp

ستاره ولنجک

ستاره ولنجک

ستاره ولنجک

ستاره ولنجک این مجتمع اداری تجاری در زمینی به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع در منطقه زعفرانیه تهران احداث گردیده است.
این پروژه در کل دارای ۱۸۰۰۰ متر زیربنا بوده که ۱۰۰۰۰ متر بنای مفید و ۸۰۰۰ متر مشاعات می باشد.
سازنده این این مجتمع آقای شیخ زاده می باشد.
این ساختمان در ۱۷ طبقه (۱۳طبقه آن اداری، یک طبقه آن تجاری و ۴ طبقه منفی) و دارای ۲۰۰ واحد پارکینگ سندی می باشد.