روزهای کاری 09:00 20:00

Park Terrace

Park Terrace

این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ متر مربع با زیر بنای کل ۱۵۰۰۰ متر مربع در منطقه الهیه تهران احداث گردیده است.
سازنده گروه ساختمانی تاجیک آرشیتکت مهندس فرزاد دلیری منطقه الهیه