09127330080 Mobile Phone

09127330080   WhatsApp

مهر رزیدنس

مهر رزیدنس

Mehr Residence

این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت ۱۹۳۱ مترمربع و با زیربنای کل ۱۷۰۰۰ متر مربع در منطقه زعفرانیه تهران در حال احداث می باشد.

این مجتمع در ۱۶طبقه (۱۱ طبقه مسکونی روی همکف و ۵ طبقه زیر زمین) این پروژه شامل ۲۲ واحد مسکونی (۴۰۰متر مربع) و یک واحد پنت هاوس (۸۰۰متر مربع) و دارای ۱۰۰ پارکینگ سندی احداث گردیده است.