روزهای کاری 09:00 20:00

Alborz Complex

Alborz Complex

Alborz Complex

مشخصات پروژه مجتمع مسکونی البرز
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۵
تعداد طبقات مسکونی ۱۱
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۲۲
تعداد واحد در طبقات ۲  /  ۱
تعداد پارکینگ ۶۶
متراژ زمین ۲۰۰۰
متراژ کل زیر بنا ۱۱۰۰۰
متراژ بنای مفید ۷۰۰۰
متراژ مشاعات ۴۰۰۰
سازنده  بخش خصوصی