روزهای کاری 09:00 20:00

پردیس

پردیس زعفرانیه

پردیس زعفرانیه

مشخصات پروژه
نوع ساختمان مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۱
تعداد طبقات مسکونی ۸
تعداد طبقات مشاعات ۳
تعداد واحدها ۲۲
تعداد واحد در طبقات ۳
تعداد پارکینگ ۴۴
متراژ زمین ۲۰۰۰
متراژ کل زیر بنا ۷۰۰۰
متراژ بنای مفید ۵۰۰۰
متراژ مشاعات ۲۰۰۰

میرتقوی ۸

میرتقوی 8

میرتقوی پلاک ۸

مشخصات پروژه مجتمع مسکونی میرتقوی ۸
نوع ساختمان مجتمع مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۲
تعداد طبقات مسکونی ۸
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۱۶
تعداد واحد در طبقات ۲
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۱۰۰۰
متراژ کل زیر بنا ۴۵۰۰
متراژ بنای مفید ۲۵۰۰
متراژ مشاعات ۲۰۰۰