Lord Tower

Lord Tower

برج لرد

این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت  ۲۸۲۹ متر مربع با زیر بنای کل ۱۷۳۶۶ متر مربع در منطقه نیاوران تهران احداث گردیده است.