روزهای کاری 09:00 20:00

عمارت چهارباغ

عمارت چهارباغ

عمارت چهارباغ
مجتمع چهار باغ:

مشخصات پروژه
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۴
تعداد طبقات مسکونی ۱۰
تعداد طبقات مشاعات ۳
تعداد واحدها ۱۸
تعداد واحد در طبقات ۲     ۱
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۱۱۰۰
متراژ کل زیر بنا ۵۶۰۰
متراژ بنای مفید ۳۶۰۰
متراژ مشاعات ۲۰۰۰