روزهای کاری 09:00 20:00

میراژ

میراژ

مجتمع مسکونی میراژ

مشخصات پروژه مجتمع میراژ
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۴
تعداد طبقات مسکونی ۱۰
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۲۰
تعداد واحد در طبقات ۱
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۱۰۳۰
متراژ کل زیر بنا ۸۰۰۰
متراژ بنای مفید ۳۶۰۰
متراژ مشاعات ۲۵۰۰
سازنده عسگری
آرشیتکت علی موسی پناه

لئون

لئون

مجتمع مسکونی لئون

مشخصات پروژه مجتمع لئون
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۳
تعداد طبقات مسکونی ۱۰
تعداد طبقات مشاعات ۳
تعداد واحدها ۲۰
تعداد واحد در طبقات ۱
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۱۰۳۰
متراژ کل زیر بنا ۶۱۰۰
متراژ بنای مفید ۳۶۰۰
متراژ مشاعات ۲۵۰۰
سازنده عسگری
آرشیتکت علی موسی پناه

Avangard

Avangard Residence

برج آوانگارد

Avangard Residence

مشخصات پروژه
تعداد طبقات ۱۵ طبقه
نوع ساختمانت مسکونی