روزهای کاری 09:00 20:00

شنبه تا پنجشنبه

برج صدگل

برج صدگل

مجتمع مسکونی صدگل

این ساختمان در زمینی به مساحت ۲۴۳۳ متر مربع با زیر بنای کل ۱۴۷۰۰ متر مربع در منطقه زعفرانیه تهران احداث گردیده است.
این مجتمع در ۱۳طبقه ( ۱۰طبقه مسکونی و ۳ طبقه زیر زمین ) شامل ۴۱واحد آپارتمان مسکونی (۲۴۰ الی ۲۷۰، ۳۴۰، ۵۱۸ و ۱۰۰۰ متر مربع) و ۶۲ واحد پارکینگ می باشد.