روزهای کاری 09:00 20:00

Amvaj

Amvaj

مجتمع مسکونی امواج

           در زمینی به مساحت ۱۷۰۰ متر مربع با زیر بنای مفید ۳۰۰۰۰ مترمربع در ۹ طبقه (۶ طبقه روی ھمکف و ۲ طبقه زیر زمین) وشامل ۲۱ واحد آپارتمان مسکونی (مساحت واحد ھا  ۳۰۱ / ۲۹۵ / ۲۸۰ / ۲۶۰ / ۲۵۲ / ۱۶۰ مترمربع و دو واحد پنت هاوس  ۱۰۰۰ / ۵۸۵ مترمربع) در منطقه ی الھیه (تھران) احداث گردیده است.

پارسا

پارسا

مجتمع مسکونی پارسا:

مشخصات پروژه مجتمع مسکونی
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۴
تعداد طبقات مسکونی ۱۰
تعداد طبقات مشاعات ۴
تعداد واحدها ۱۰
تعداد واحد در طبقات ۱
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۱۰۰۰
متراژ کل زیر بنا ۶۰۰۰
متراژ بنای مفید ۳۵۰۰
متراژ مشاعات ۲۵۰۰
سازنده

Baran

Baran Residence

Baran Residence

این ساختمان در زمینی به مساحت ۶۲۰ متر مربع با زیر بنای کل ۵۲۰۰ مترمربع در منطقه الهیه تهران احداث گردیده است. این مجتمع در ۱۳ طبقه ( ۸ طبقه مسکونی و ۴ طبقه زیر زمین ) شامل ۸ واحد آپارتمان مسکونی (۳۲۰ متر مربع) و ۴۰ واحد پارکینگ می باشد.

مشخصات پروژه
نوع ساختمان مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۳
تعداد طبقات مسکونی ۸
تعداد طبقات مشاعات ۵
تعداد واحدها ۸
تعداد واحد در طبقات تک واحدی
تعداد پارکینگ ۴۰
متراژ زمین ۶۲۰
متراژ کل زیر بنا ۵۲۰۰
متراژ بنای مفید ۲۶۰۰
متراژ مشاعات ۲۶۰۰

Paradise Park 5

Paradise Park 5

پارادایس پارک ۵

این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت  ۲۵۵۱ متر مربع با زیر بنای کل ۲۳۰۰۰ مترمربع در منطقه فرشته تهران احداث گردیده است.