روزهای کاری 09:00 20:00

Paramis Elit Garden

Paramis Elit Garden

Paramis Elit Garden
پارامیس الیت گاردن

این پروژه در زمین به مساحت ۳۲۹۶ مترمربع و زیر بنای کل تقریبی ۲۰۰۰۰ متر مربع در منطقه باغ فردوس در حال احداث می باشد.
این پروژه دارای ۱۱ طبقه مسکونی
دارای ۵ طبقه مشاعات
شامل حدود ۱۴۰ پارکینگ

Paramis Zaeferaniyeh

Paramis Zaeferaniyeh

پارامیس زعفرانیه

در زمینی به مساحت ۲۳۰۰ مترمربع و زیر بنای کل تقریبی ۲۷۳۷۰ متر مربع در ١۶ طبقه و ۲۲ واحد در منطقه زعفرانیه تهران در حال احداث می باشد.