روزهای کاری 09:00 20:00

Bahar Residence

Bahar Residence

برج باغ بهار
مجتمع مسکونی برج باغ بهار در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع با زیر بنای ۱۰۰۰۰متر مربع در منطقه فرشته واقع شده است.
این مجتمع در ۱۴ طبقه که ۹ طبقه آن مسکونی و ۴ طبقه زیر زمین شامل ۱۸ واحد آپارتمان مسکونی و ۶۵ واحد پارکینگ می باشد.

Jamshidiyeh 9

Jamshidiyeh 9

مجتمع مسکونی جمشیدیه ۹

این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت  ۹۲۵ متر مربع با زیر بنای کل ۷۰۰۰ مترمربع در منطقه جمشیدیه تهران احداث گردیده است.

تعداد طبقات مجتمع: ۱۲ طبقه ( ۹ طبقه مسکونی و ۳ طبقه زیر زمین .

شامل ۱۷ واحد آپارتمان مسکونی (۲۶۰ و ۵۲۰ مترمربع) و ۵۰ واحد پارکینگ می باشد.

Bahar Tower

برج بهار

برج باغ بهار
این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت ۳۱۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۱۱۰۰۰ متر مربع در خیابان اندرزگو (تھران) احداث گردیده است.

این مجتمع در ۱۵ طبقه ( ۱۰ طبقه مسکونی روی ھمکف و ۴ طبقه زیر زمین ) شامل ۶۴ واحد آپارتمان مسکونی در متراژھای ۱۳۰ ،۱۸۰و ۲۰۰ متری و دارای ۱۲۹ واحد پارکینگ می باشد