روزهای کاری 09:00 20:00

Maryam Residence

Maryam Residence

ساختمان مریم

مجتمع مریم:

این مجتمع مسکونی در زمینی به مساحت ۲۰۶۵متر مربع با زیر بنای کل ۱۴۱۸۵متر مربع در منطقه ولنجک تهران احداث گردیده است. این مجتمع در ۱۶طبقه ( ۱۰طبقه مسکونی و ۶طبقه زیر زمین) شامل ۳۶واحد آپارتمان مسکونی (۲۳۰ و ۳۳۰ مترمربع) و ۱۶۴ واحد پارکینگ می باشد.