روزهای کاری 09:00 20:00

HOOR

HOOR BUILDING

ساختمان اداری تجاری هور

مشخصات پروژه HOOR BUILDING
نوع ساختمان اداری تجاری
تعداد کل طبقات ۸
تعداد طبقات اداری ۵
تعداد طبقات مشاعات ۲
تعداد واحدها ۲۰
تعداد واحد در طبقات ۴
تعداد پارکینگ ۳۰
متراژ زمین ۴۸۰
متراژ کل زیر بنا ۳۳۲۰
متراژ بنای مفید ۲۵۰۰
متراژ مشاعات ۸۲۰