روزهای کاری 09:00 20:00

چهارباغ

چهارباغ

مجتمع چهارباغ

مشخصات پروژه مجتمع مسکونی چهارباغ
نوع ساختمان برج باغ مسکونی
تعداد کل طبقات ۱۵
تعداد طبقات مسکونی ۱۰
تعداد طبقات مشاعات ۵
تعداد واحدها ۴۲
تعداد واحد در طبقات ۴ / ۳ / ۲
تعداد پارکینگ ۱۰۰
متراژ زمین ۳۰۰۰
متراژ کل زیر بنا ۱۵۰۰۰
متراژ بنای مفید ۱۰۰۰۰
متراژ مشاعات ۵۰۰۰
سازنده اصغر جهانیان
آرشیتکت علی موسی پناه